Annette Satijn-Blezer - juridisch medewerker

Annette heeft alvorens in het Notariaat te gaan werken, eerst de vierjarige HBO-opleiding HEAO Management Economie en Recht gevolgd en deze met succes afgerond.

Annette is werkzaam als juridisch medewerkster. Haar specialisme is onroerend goed, voornamelijk bestaande bouw, hypotheken en uitpondingen. Zij is sinds november 2005 verbonden aan ons kantoor.

E-mail: a.satijn@achtenvangent.nl

Annette Satijn-Blezer juridisch medewerker