notarissen
van deze tijd

Nieuws

Door hier te klikken kunt u zich aanmelden voor een kosteloos abonnement op onze nieuwsbrief.

Huwelijk uitgesteld door Coronavirus

Was u van plan dit voorjaar te trouwen? Maar is de huwelijksdag uitgesteld, in verband met het Coronavirus? Zorg dan dat u de notaris waar u de huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt snel informeert.


Lees meer >

Noodwet voor virtuele vergadering van aandeelhouders gevraagd

Beursvennootschappen en beleggers hebben het kabinet gevraagd om het op korte termijn in de wet mogelijk te maken dat algemene vergaderingen van aandeelhouders (ava) online kunnen worden afgehandeld of uit te stellen.


Lees meer >

Door Coronavirus niet naar de notaris? Spoedwet moet oplossing bieden!

Het Coronavirus zorgt er voor dat veel mensen het liefst binnen blijven. Toch komen veel mensen nog naar ons kantoor om zaken te regelen. Met name testamenten worden veel gemaakt.


Lees meer >

Eerste Kamer nog niet akkoord met UBO-register

De Eerste Kamer heeft de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat zorgt voor de oprichting van het UBO-register uitgesteld. De Kamer heeft op 12 maart de Raad van State om advies gevraagd, over de verplichte registratie van UBO’s van kerkgenootschappen. Na beantwoording door de RvS zal de behandeling van het wetsvoorstel worden voortgezet.


Lees meer >

Statutaire onbevoegdheid bestuur leidt tot nietige besluiten

Of statuten van een vereniging, stichting of bv rechtsgeldig zijn aangepast, hangt in sterke mate af van wat daarover in de voorafgaande versie van de statuten was vastgelegd. Wie is wanneer bevoegd om statuten aan te passen en volgens welke procedure? Als aan een van die onderdelen niet wordt voldaan, is een aanpassing nietig.


Lees meer >
 
1 2 3 4 5 ...